Nabízíme:

  • vazby knih a kronik včetně tisku a výroby obalu (futrál)
  • vazby Sbírek zákonů, věstníků, podacích deníků, mzdových listů, atd.
  • vazbu novin a časopisů
  • výrobu desek na tkanice
  • výroba jídelních lístků
  • opravy knih, učebnic a veškerých vazeb
  • kroužková vazba, lepená vazba, šitá vazba, drátěná vazba (kalendářová), atd.
  • vazby bakalářských, diplomových, disertačních, atestačních a jiných prací (viz. Diplomové práce)

 Cena za vazbu je individuální dle náročnosti, výběru materiálu, počtu, potisku, atd.