Nabízíme reklamní polepy Vašich automobilů.

Zpracujeme grafiku, navrhneme loga, dodáme náhledy.

Po korektůře provedeme přípravu grafiky a následně auto vylepíme.

Doba výlepu se pohybuje od 1/2 hodiny do 3 hodin dle náročnosti